Krav om Politiattest i IL Vindbjart

Til alle trenere/oppmenn i IL Vindbjart

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10 mars 2008, at alle som arbeider med barn i idrettslag skal ha politiattest etter 1. Januar 2009. Dette gjøres for å sikre barn mot misbruk. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Signert mal for politiattest ligger tilgjengelig ved å følge linken under.

Politiattest

I IL Vindbjart blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Sponsorer

VINDBJART IL

Moseidmoen, 4700 Vennesla
Email: post@vindbjart.com
Web: vindbjart.com

KONTAKT

Ole Martin Omdal
post@vindbjart.com