Angående Årsmøte i IL Vindbjart

Sted: Teams

Dato: 25. mars

Kl. 18

Årsmøtet må i år dessverre holdes digitalt. De som har meldt seg på, vil få all nødvendig informasjon.

Årsberetning 2020 – IL Vindbjart Alle lag – Komplett

For de som fortsatt ønsker å melde seg på er det mulig ved å kontakte oss via epost: post@vindbjart.com

Velkommen til årsmøte 2021!

Med vennlig hilsen

Styret