Dato: Torsdag 16.mars. 2017

Kl:    19.00

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Sakene kan sendes til: post@vindbjart.com.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på hjemmeside 1 uke før årsmøtet eller ved å ta kontakt via epost; post@vindbjart.com.

Enkel bevertning. Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

Styret