Fullstendig sakspapirer fås ved å henvende seg til styret på
vår e-postadresse post@vindbjart.com.

Mvh
Styret