Til alle trenere/oppmenn i IL Vindbjart


Signert mal for politiattest for medlemmer av IL Vindbjart ligger tilgjengelig ved å følge linken under.

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10 mars 2008, at alle som arbeider med barn i idrettslag skal ha politiattest etter 1. Januar 2009. Dette gjøres for å sikre barn mot misbruk. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

 Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 Hva sier idrettsforbundet om poilitiattest? Se info her

I IL Vindbjart blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.